Coaching Warszawa

 Coaching

Coaching

W obecnych czasach często bywa tak, że tracimy zapał do pracy, do życia rodzinnego, nie wiemy jak osiągnąć sukces, jak zmotywować się do działania. Jestem po to by Wam pomóc, by zmobilizować was do działania i osiągnąć zamierzony sukces. Doświadczenia z coachingiem nabierałem przez różnego rodzaju szkolenia i warsztaty na UNIWERSYTECIE hymanistyczno-społecznym SWPS. Swoje metody szkoleń opieram na szkole Poznawczo-Behawioralnej, która moim zdaniem jest najbardziej skuteczna, natomiast nie ograniczam się do niej gdyż każda grupa, jednostka jest trochę inna.   Prowadzę szkolenia motywacyjne dla firm ,osób prywatnych oraz sportowców.

 

Staram się by

(coachingkorepetycje, trenowanie) – interaktywny proces nauczania, poprzez metody związane z psychologią, realizowaniem procesu decyzyjnego do zaspokajania potrzeb, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania, osiągnięcia celu.

Coachowie pracują z klientami w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi.

Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności. Coaching jest procesem, którego głównym celem jest wzmocnienie klienta oraz wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby. (źródło wiki)

 

Coaching

 • jest dobrowolny
 • wyklucza jakąkolwiek dyrektywność np. ze strony coacha
 • pomaga ludziom uczyć się, a nie jest po to, by ich uczyć
 • jest zbudowany na bazie pytań
 • pobudza do myślenia
 • dokonuje się w atmosferze szacunku i pełnej akceptacji dla wartości klienta
 • prowadzi do świadomego dokonywania zmian
 • skupia się na osiąganiu celów

 

Rodzaje coachingu który oferuje : 

 • Coaching personalny – nastawiony na rozbudowę sfery wewnętrznej człowieka.
 • Life coaching – nastawiony na relacje i życie osobiste.
 • Coaching zawodowy – związany z rozwojem, karierą.
 • Executive coaching – praca z kadrą zarządzającą przedsiębiorstw.
 • Coaching biznesowy – nastawiony na rozwój biznesu.
 • Coaching grupowy – nastawiony na radzenie sobie z podobnymi wyzwaniami, przed którymi stoją uczestnicy szkolenia, np. problemy w związkach, relacjach w środowisku pracy, efektywność, przywództwo według Coaching Institute Polska.

 

Zapraszam do współpracy

Adam Konrad Lewanowicz – Psycholog, Terapeuta