Help Support Advice Assistance and Guidance on a signpost

Adresy stron, na których można znaleźć pomoc psychologiczną (ogólnopolską):

www.interwencjakryzysowa.pl – strona z wyszukiwarką Ośrodków Interwencji Kryzysowej na terenie Polski

www.leczdepresje.pl – strona zawiera adresy ośrodków psychologicznych i psychiatrycznych na terenie całego kraju oraz użyteczne informacje dotyczące depresji.

www.ptp.org.pl – strona główna Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zawierająca listę licencjonowanych psychoterapeutów.

http://www.przyjaciele.org/pomoc/gdzie_pomoc.php – wyszukiwarka placówek pomocowych, w tym ośrodków psychologicznych.

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/4898   – strona zawiera bazę ośrodków pomocy psychologicznej, ośrodków pomocy społecznej i innych instytucji pomocowych na terenie Polski.

http://www.openthedoors.pl/mtxt/a,2,2 – strona poświęcona terapii schizofrenii zawierająca spis placówek psychiatrycznych.

http://www.kopd.pl/ – strona Komitetu Ochrony Praw Dziecka zawiera przydatne informacje dotyczące kryzysów rodzinnych i wsparcia dla rodziny.

http://www.dobryrodzic.pl/ – jest to strona poświęcona inicjatywie realizowanej przez Fundację „Dzieci niczyje”, zawiera informacje dla rodziców oraz profesjonalistów dotyczące trudnych emocji, związanych z sytuacją pojawienie się w  życiu rodziny małego dziecka.

http://www.poronienie.pl/ – jest to portal internetowy prowadzony przez Stowarzyszenie Rodziców po stracie. Zawiera wiele pomocnych informacji oraz bazę grup wsparcia dla rodziców po stracie.

www.dlaczego.org.pl – na tej stronie można znaleźć informację dla rodziców, którzy doświadczyli straty dziecka lub narodzin chorego dziecka.

http://bazy.ngo.pl/search/wyniki.asp?wyniki=1&kryt_nazwa=telefon+zaufania&kryt_miasto=&kryt_woj=&kryt_pola= – jest to portal organizacji pozarządowych zawierający numery telefonów zaufania w Polsce.

http://bazy.ngo.pl/search/wyniki.asp?wyniki=1&kryt_nazwa=dom+samotnej+matki&kryt_miasto=&kryt_woj=&kryt_pola= – jest to portal organizacji pozarządowych zawierający dane teleadresowe domów samotnej matki w Polsce.

http://www.codalej.pl/ – strona pomocowa dla kobiet w ciąży. Zawiera informacje dotyczące domów dla samotnej matki, ośrodków pomocy psychologicznej oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych. – strona w przebudowie, nie da się obejrzeć treści

http://www.adopcja.org.pl/ — jest to strona Fundacji Rodzin Adopcyjnych zawierająca bazę danych Interwencyjnych placówek opiekuńczych,

 

http://www.wup.mazowsze.pl/new/images/warszawa/CIPKZ/publikacje/zeszyty%20informacyjne/pomoc%20psychologiczna.pdf – plik pdf na temat bezpłatnej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej na terenie Warszawy, telefony zaufania, spis ośrodków

 

http://www.neww.org.pl/pl/activites/psyholog/0.html – Stowarzyszenie Współpracy Kobiet, bezpłatna pomoc psychologiczna dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie

 

http://temida.free.ngo.pl/spis.htm – strona organizacji udzielającej pomocy psychologicznej i prawnej kobietom doświadczającym przemocy lub dyskryminacji, zawiera numery telefonów i adresy ośrodków wspierających, poradniki dla kobiet doświadczających przemocy

http://www.oska.org.pl/pl/porady/psycholog/1,1.html – strona organizacji działającej na rzecz kobiet, bezpłatna pomoc psychologiczna dla kobiet i dzieci doświadczających problemów związanych z przemocą w rodzinie lub współuzależnieniem oraz potrzebujących wsparcia w sytuacji kryzysowej, Warszawa

 

http://federa.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=80 – federacja działająca na rzecz kobiet, telefon zaufania :kontakt z psychologiem, prawnikiem, lekarzem ginekologiem położnikiem,

 

http://www.cpk.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=4 – fundacja Centrum Spraw Kobiet, lista ośrodków wspierających kobiety doświadczających przemocy w rodzinie,

 

http://www.cpk.wroclaw.pl/baza_adresow_pomocowych.html – fundacja Centrum Spraw Kobiet, oddział Wrocław, lista ośrodków wspierających kobiety doświadczające przemocy,

 

http://www.promocjakobiet.pl/index.php?d=418 – bezpłatne konsultacje psychologiczne dla kobiet, pomoc w zakresie powrotu na rynek pracy, radzenia sobie z nową sytuacją zawodową, zmianę sytuacji zawodowej

 

http://www.dobradusza.eu/i_dzialania.html – strona fundacji Dobra Dusza, bezpłatne porady psychologiczne dla kobiet, Wrocław

 

http://www.pcpr.info/znajdzswojpcpr – lista powiatowych centrów pomocy rodzinie we wszystkich województwach,

http://www.wroclaw.pl/towarzystwo_rozwoju_rodziny__pomoc_rodzicom_doswiadczonym_strata_dziecka.dhtml – Wrocław, Towarzystwo Rozwoju Rodziny oferujące pomoc rodzicom doświadczonym stratą dziecka,