Zapraszam firmy i osoby prywatne na sesje coachingowe.
Jestem Certyfikowanym Coachem MLC. Multi-Level Coaching (coaching wielopoziomowy) co gwarantuje wysoką jakość usług.

Sesje coachingowe , realizuje w przyjaznej atmosferze, zazwyczaj jest to 6 do 11 spotkań.

W razie pytań proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.

Coaching (z ang. coachingkorepetycje, trenowanie) – interaktywny proces szkolenia, poprzez metody związane z psychologią, realizowaniem procesu decyzyjnego do zaspokajania potrzeb, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania, osiągnięcia celu. Osoba, która korzysta z usług coacha określana jest mianem coachee. Coachowie pracują z klientami w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności. Coaching jest procesem, którego głównym celem jest wzmocnienie klienta oraz wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby.

Cechy charakterystyczne coachingu, jako dyscypliny:

  • jest dobrowolny
  • wyklucza jakąkolwiek dyrektywność np. ze strony coacha
  • pomaga ludziom uczyć się, a nie jest po to, by ich uczyć
  • jest zbudowany na bazie pytań
  • pobudza do myślenia
  • dokonuje się w atmosferze szacunku i pełnej akceptacji dla wartości klienta
  • prowadzi do świadomego dokonywania zmian
  • skupia się na osiąganiu celów.

Istotą szkolenia jest wykorzystanie zasobów: wiedzy i umiejętności już posiadanych oraz odpowiednie zmotywowanie i towarzyszenie klientowi w celowym usprawnianiu jego funkcjonowania. Coaching to indywidualna praca z coachem, pozwalająca rozpoznać klientowi jego umiejętności, zdolności i talenty oraz pełniej wykorzystać potencjał. Coaching jest zorientowany wyłącznie na teraźniejszość i przyszłość, ponieważ przeszłości nie możemy zmienić. Coaching pomaga przekraczać bariery, rozszerzać strefę komfortu, poznać lepiej samego siebie, podnieść poczucie własnej wartości, znaleźć równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.

źródło:  wiki

Posiadam Certyfikat MLC

 

Certyfikat MLC potwierdza kompetencje zawodowe coacha jako osoby w pełni wykwalifikowanej i przygotowanej do samodzielnego prowadzenia coachingu indywidualnego i zespołowego. Certyfikat uzyskuje się po ukończeniu szkolenia z coachingu, spełnieniu wymagań dotyczących pracy własnej i po pomyślnym dopełnieniu ewaluacji, Tym, co wyróżnia posiadaczy Certyfikatu MLC, jest praktyka własna oraz superwizja w czasie zajęć, a także wszechstronność i uniwersalność oferowanego przez nich coachingu.

Certyfikat MLC spełnia ponadto wymagania szkolenia stawiane przez Izbę Coachingu oraz ICF, co oznacza, że by uzyskać indywidualną akredytację w tych organizacjach, nie trzeba realizować już innych szkoleń.

Metoda Multi-Level Coaching (MLC)

szkolenie coaching - Multi-Level Coaching (MLC)

Metodologia Multi-Level Coaching (coaching wielopoziomowy – MLC) powstała na bazie połączenia przez  dr hab. Mirosławę Huflejt-Łukasik i mgr Benedykta Peczko doświadczenia biznesowego, wiedzy oraz praktyki psychologicznej z zakresu psychologii społecznej, psychologii poznawczej, dynamiki pracy z grupami, NLP, teorii systemów. Dzięki temu MLC pozwala spełnić każdą potrzebę firm, czy osób indywidualnych w zakresie wyzwań zawodowych oraz rozwoju osobistego.

Nasza idea wielopoziomowości inspiruje się  uporządkowanym modelem poziomów funkcjonowania osób i systemów oraz podejściem systemowym (dynamika systemów i relacji międzyludzkich).

Różne poziomy funkcjonowania

Zmiana może się dokonywać równolegle na wielu poziomach działania, myślenia i bycia.

Robert Dilts sklasyfikował, a następnie stworzył model poziomów funkcjonowania osób i systemów. Model stanowi typologię ułatwiającą porządkowanie danych pozyskiwanych przez coacha od klienta, w taki sposób, aby można było jak najlepiej dopasować sposób pracy do danej sytuacji, do potrzeb danej osoby lub zespołu.

poziomy funkcjonowania człowieka wg Diltsa

Na przykład: gdy klient stwierdza „jestem osobą niezorganizowaną” – sugeruje to poziom tożsamości. Gdy powie: „dobra organizacja zadań jest trudna” – wskazuje to na poziom przekonań. „Nie umiem dobrze zorganizować sobie czasu” – odnosi się do poziomu umiejętności.

Posługując się metoda MLC pracujemy więc, nie tylko z zachowaniami czy umiejętnościami klienta, ale również z jego osobowością. Pojedynczy problem może posiadać wiele różnych źródeł. Żeby umożliwić jego rozwiązanie, konieczne jest odpowiednie jego zdiagnozowanie.  Taką umiejętność posiadają coachowie MLC.

Podejście systemowe

System to więcej niż suma jego elementów.

Coach posługujący się metodą MLC uwzględnia zasady teorii systemów, czyli dynamikę relacji między jednostkami, a także większymi systemami w firmie, np.: zespołami, departamentami. Wymaga to od niego zaawansowanego poziomu rozumienia procesów zachodzących w grupach, umiejętności rozpoznania związków pomiędzy celami jednostek, grup oraz całej organizacji, odkrywania rozwiązań, które są korzystne na wielu poziomach systemowego funkcjonowania firmy.

Podsumowując…
podejście systemowe w coachingu

 

źródło : http://coaching.edu.pl/