Psychoterapia

psychoteraphyW swojej psychoterapii łączę wiele szkół , nazywane jest to psychoterapią eklektyczną.

Najbliższą jest mi szkoła  behawioralno-poznawcza .

Psychoterapia CBT (Cognitive behavioral therapy)  z polskiego  TBP, moim zdaniem jest jedną z najbardziej skutecznych metod psychoterapeutycznych zarówno u dorosłych jak i młodzieży. Po ukończonych studiach na Uniwersytet SWPS na których poznałem powierzchownie wiele technik terapeutycznych, stwierdziłem, że najbardziej bliskie są mi technik psychoterapii behawioralno-poznawczej.

Postanowiłem zgłębiać techniki CBT w jednej z najlepszych szkół psychoterapii w Polsce – Centrum CBT, tam też ukończyłem : „Techniki psychoterapii poznawczo – behawioralnej. ” które dały mi narzędzia by skutecznie prowadzić psychoterapię.

W psychoterapii z osobami chorymi onkologicznie opieram również o terapię CBT oraz o elementy terapii Simontona

Terapia behawioralna

Główni reprezentanci: J. Wolpe, A. Bandura, H. J. Eysenck W terapii tej objawy psychopatologiczne pacjenta traktuje się jako nieprzystosowawcze – jako zachowania nabyte w procesie uczenia się. Zachowania te i zachowania przystosowawcze kształtują się poprzez mechanizm warunkowania klasycznego, instrumentalnego, lub modelowania. Cele terapii: Psychoterapeuta na podstawie wywiadu z pacjentem i jego bliskimi, jak też opierając się na wynikach badań (np. w formie testów lub eksperymentów klinicznych), identyfikuje sposób kształtowania się nieprzystosowawczego nawyku oraz powstające sekwencje: „bodziec – nawyk dezadaptacyjny”

 • wyjaśnia pacjentowi mechanizmy powstawania jego nieprawidłowych nawyków
 • proponuje określone procedury terapeutyczne i wyjaśnia mechanizm ich działania
 • psychoterapeuta wraz z pacjentem ustala kontrakt terapeutyczny w tym zwłaszcza cel terapii

Terapia poznawcza 

Główni reprezentanci: A. T. Beck, A. Ellis Zaburzenia powstają w rezultacie procesu uczenia się. Niewłaściwy sposób percepcji i interpretacji zdarzeń przez pacjenta doprowadza do powstania jego dezadaptacyjnych zachowań. Cele terapii:

 • nastawiona jest na usuwanie zaburzeń myślenia, uczy rozpoznawania dysfunkcjonalnego sposobu myślenia i jego eliminowania
 • uczy pacjenta identyfikować schematy poznawcze, tkwiące u podstaw irracjonalnych myśli
 • psychoterapeuta informuje pacjenta, w jaki sposób dochodzi do zaburzeń emocjonalnych oraz występowania dysfunkcjonalnych zachowań
 • dowodzi, że między sytuacją zdarzeniami, w jakich pacjent uczestniczy a jego emocjami zachowaniami pośredniczy sposób interpretacji zdarzeń składających się na tę interpretację
 • psychoterapeuta zwraca pacjentowi uwagę na to, że stały, automatyczny sposób interpretacji zdarzeń powinien być traktowany wyłącznie jako hipoteza, którą trzeba weryfikować empirycznie.

Terapia dla pacjentów onkologicznych:

Psychoonkolog

Założenia teoretyczne terapii Simontonowskiej
Współczesna terapia simontonowska jest nowoczesną psychoonkologią interwencyjną i definiowana jest jako całościowy i wszechstronny program interwencji psychoterapeutycznej dla chorych na nowotwory złośliwe i odnoszący się do wszystkich podstawowych sfer ludzkiego życia:
 1. Sfera behawioralna
  1. Relaks
  2. Praca z wyobraźnią
  3. Kształtowanie zdrowych nawyków
  4. Stosowanie się do leczenia
  5. Aktywne uczestnictwo w terapii
  6. Rekreacja i zabawa
  7. Zachowania prozdrowotne (asertywność, dieta, ruch, itd)
 2. Sfera poznawcza (RTZ)
  1. Kształtowanie zdrowych myśli, przekonań i postaw – ich pozytywny wpływ na emocje i zdrowienie
  2. Stawianie celów
  3. Rozwiązywanie problemów
  4. Kształtowanie zdrowego obrazu samego siebie
 3. Sfera emocjonalna
  1. Zmniejszanie dystresu
  2. Rozwijanie i utrzymywanie nadziei
  3. Skuteczne radzenie sobie z lękiem, przygnębieniem, złością, poczuciem beznadziei i bezradności, poczuciem urazy i krzywdy.
  4. Skuteczne radzenie sobie z codziennymi stresami
  5. Rozwój „kompetencji emocjonalnej”
  6. Skuteczne radzenie sobie w stanie kryzysu emocjonalnego
  7. Radzenie sobie z poczuciem winy
 4. Sfera duchowa
  1. Rozwój zdrowych przekonań duchowych, religijnych, filozofii życia czy egzystencjalnych
  2. Odkrywanie znaczenia, głębokiego spełnienia i sensu życia
  3. Zwiększanie radości życia
  4. Kształtowanie zdrowych przekonań o śmierci i umieraniu i rozwiązywanie lęku przed śmiercią
 5. Sfera społeczna i rodzinna
  1. Rozwój systemu wsparcia
  2. Stosowanie dostępnych źródeł wsparcia
  3. Rozwój umiejętności komunikowania się z bliskimi
  4. Wsparcie dla osób wspierających
 6. Sfera fizyczna
  1. Dieta
  2. Aktywność fizyczna
  3. Rekreacja i czynności witalne
  4. Jakość życia i umierania
  5. Zabawa i nieuwarunkowany śmiech

W terapii simontonowskiej stosuje się w sposób wzajemnie uzupełniający następujące modalności:

 1. Terapia indywidualna
 2. Terapia grupowa
 3. Terapia rodzinna
 4. Edukacja o nowotworach złośliwych, układzie odpornościowym, emocjach i samo-pomocy

 

zródło : http://simonton.pl/